Starostlivosť o záhradné bonsaje

Záhrada je živé dielo svojho tvorcu. Stále sa vyvíja, rastie do krásy a objemu. Žije ročnými obdobiami, mení sa farebne. V tom je jej sila a krása. Súčasťou každej záhrady sú aj dreviny, o ktoré je potrebné sa pravidelne starať.

Neoddeliteľnou súčasťou japonskej záhrady sú záhradne bonsaje Niwaki. Tie potrebujú počas roka špeciálnu starostlivosť. Ide o tvarované  stromy, ktorým bol vdýchnutý vzhľad starého stromu. Skúsený záhradník im dal ich krásny a majestátny vzhľad. Tam to však celé nekončí. Naopak, je to len začiatok dlhej cesty. Každú jar začína proces rastu. Ten treba korigovať, aby strom nestratil svoju jedinečnú podobu a udržal si pekný vzhľad a dobrý zdravotný stav.

Je nevyhnutné, sa niekoľkokrát počas roka o tieto stromy postarať. Pokiaľ chceme záhradné bonsaje Niwaki, udržať v dobrom zdravotnom stave a v peknej elegantnej úprave, musíme ich strihať, hnojiť, ošetrovať, ale hlavne sa im poctivo venovať celým svojím srdcom. Niektoré stromy sú staršie ako my sami a to je pre nás veľkým záväzkom a zodpovednosťou. O to viac máme radosť, keď nás obdaria svojou krásou a zdravím.