Záhradné bonsaje

Niwaki

Každý z nás určite pozná krásne tvarované záhradné bonsaje. Málokto však vie, že v krajine ich pôvodu – Japonsku – ich nazývajú Niwaki.

Japonské slovo Niwaki pomenúva tvarované záhradné stromy. U nás ich častokrát označujeme názvom záhradné bonsaje. Tento druh zeleného sochárstva má v krajine vychádzajúceho slnka dlhú históriu.

V japonskej záhrade je každá drevina tvarovaná bez ohľadu na jej druh. Nájdeme tu zastúpenie skôr menšieho počtu botanických druhov, avšak o to väčšiu rozmanitosť tvarov. Na jednom mieste môžeme vidieť aj desať borovíc, pričom má každá iný tvar a veľkosť. Nezáleží teda na druhu, ale na rozmanitosti tvarov, či už ide o borovicu, buxus a či čerešnu.  Práve zaujímavé tvary stromov a krov dávajú záhrade jedinečnú štruktúru. Japonskí záhradníci tieto tvarované dreviny bez rozdielu volajú jedným slovom Niwaki.

Vek stromov nie je prvoradý. Každá drevina je počas roka tvarovaná do požadovaného tvaru tak, aby pôsobila ako starý strom. Takto tvarované stromy sú neodeliteľnou súčasťou každej japonskej záhrady. Niwaki sa tvarujú viacerými technikami, v prvom rade hlavne strihaním.

 

Starostlivosť o záhradné bonsaje

Záhrada je živé dielo svojho tvorcu. Stále sa vyvíja, rastie do krásy a objemu. Žije ročnými obdobiami, mení sa farebne. V tom je jej sila a krása. Súčasťou každej záhrady sú aj dreviny, o ktoré je potrebné sa pravidelne starať.

Neoddeliteľnou súčasťou japonskej záhrady sú záhradne bonsaje Niwaki. Tie potrebujú počas roka špeciálnu starostlivosť. Ide o tvarované  stromy, ktorým bol vdýchnutý vzhľad starého stromu. Skúsený záhradník im dal ich krásny a majestátny vzhľad. Tam to však celé nekončí. Naopak, je to len začiatok dlhej cesty. Každú jar začína proces rastu. Ten treba korigovať, aby strom nestratil svoju jedinečnú podobu a udržal si pekný vzhľad a dobrý zdravotný stav.

Je nevyhnutné, sa niekoľkokrát počas roka o tieto stromy postarať. Pokiaľ chceme záhradné bonsaje Niwaki, udržať v dobrom zdravotnom stave a v peknej elegantnej úprave, musíme ich strihať, hnojiť, ošetrovať, ale hlavne sa im poctivo venovať celým svojím srdcom. Niektoré stromy sú staršie ako my sami a to je pre nás veľkým záväzkom a zodpovednosťou. O to viac máme radosť, keď nás obdaria svojou krásou a zdravím.

Čo urobíme pre vaše záhradné bonsaje

Žijeme v hektickej dobe, kedy ľudia nemajú čas sami na seba a nie to ešte na starostlivosť o záhradu. Záhrada a jej dreviny si vyžadujú pravidelnú starostlivosť. Špeciálne to platí pri záhradných bonsajoch Niwaki.

Špecializujeme sa výhradne na starostlivosť o bytové a vonkajšie bonsaje. Dlhoročnú pozornosť venujeme záhradným bonsajom Niwaki. Škála drevín, o ktoré sa počas roka staráme, siaha od borovíc cez tisy až po buxusy. Naše dlhoročné praktické skúsenosti pri práci s tvarovanými drevinami prinášajú ovocie vo forme dychvyrážajúcich kompozícii.

Počas mnohých rokov venujeme dôkladnú pozornosť drevinám v záhradách našich klientov. Je to nikdy nekončiaca práca, čo začína na jar strihaním, hnojením, precíznym ošetrením a ochranou proti škodcom. Počas celého roka pokračujeme v našej precíznej starostlivosti až po zazimovanie.  Za pozornosť, ktorú stromom venujeme, nás odmenia svojou vitalitou a krásou.